958 92 011

PERSONVERNERKLÆRING

NetEvent AS har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i hverdagen. Alle som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte i henhold til Norsk lovgivning og etter reglene i GDPR (gjeldende fra 28. mai 2018). Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

 1. Personopplysninger som behandles

NetEvent AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om din bruk av vår nettside, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.
 • Kjøpshistorikk
 • Kommunikasjonshistorikk mellom deg og oss som e-post, chat eller kommentarer du har lagt på våre sosiale medier.
 1. Hvor henter vi personopplysningene fra

De fleste opplysningene vi har om deg, har du selv oppgitt. Vi innhenter også personopplysninger fra noen som representerer deg, andre kilder som du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.

Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som kunde/samarbeidspartner, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov.

I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Informasjonskapsler (Cookies)

Cookies er små informasjonskapsler som lagres i nettleseren din, og som husker innloggingsdetaljer og hvilke sider du har besøkt. På nettsiden vår bruker vi cookies for å se hvordan kundene våre bruker nettsidene våre, slik at vi kan gjøre dem bedre og mer relevante. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal registreres når du besøker nettsiden vår, kan du velge dem bort under «Alternativer for internett» i nettleseren din.

Google Analytics

Vi samler inn og analyserer opplysninger om bruk av vår nettside ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å kunne optimalisere og gjøre nettsiden mer brukervennlig. Eksempler på statistikk som samles inn er; hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøk varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere og enheter som benyttes.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Tilgangslogg

Vår webserver logger også din IP-adresse i en kort periode. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresseHTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 30 dager -deretter slettes loggen automatisk. Denne informasjonen logges av sikkerhetshensyn og andre driftsmessige forhold. Fastname AS er databehandler for denne loggen.

Søk

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder ved hjelp av Google Analytics. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser. Formålet med lagringen er å kunne optimalisere og gjøre nettsiden mer brukervennlig.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på vårt nyhetsbrev fra nettsiden. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse. Denne informasjonen deles ikke med andre og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet og opplysningene overføres til denne leverandøren i tråd med deres personvernerklæring og betingelser.

 1. Formålet med behandlingen

NetEvent lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler og for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Vi begrenser bruken til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for. Vi benytter personopplysningene til disse formålene:

 • Kundeadministrasjon, fakturering og levering av tjenester
 • Leverandøradministrasjon, mottak av varer
 • Markedsføring og kundeoppfølging
 1. Hvor lenge lagres informasjonen

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine personopplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendig.

 • Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år, i henhold til kjøpsloven.
 • Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 • Personinformasjon som er lagret basert på samtykke fra deg, vil bli slettet når du trekker tilbake samtykket.
 1. Hvordan beskytter vi informasjonen

NetEvent arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Vi anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres, slik at opplysningene som samles inn ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson. Anonymiseringen skjer ved at vi fjerner det siste leddet i IP-adressen.

 1. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil aldri selge eller utlevere dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen. Der dine persondata må sendes til våre betrodde samarbeidspartnere for at vi skal oppfylle vår avtale med deg, vil vi sørge for at tredjeparter holder dine data konfidensielle og at det er prosesser på plass for å beskytte dine data. Dette kan være at den mottakende parten er kontraktsmessig pålagt å sikre at de tilbyr samme grad av personvern- og informasjonssikkerhet som oss. Hver tredjepart er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven.

 1. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å vite hvilken informasjon vi har registrert på deg kan du når som helst ta kontakt med oss på marianne@netevent.no .

 • Innsyn
  Vi har plikt til kostnadsfritt å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.
 • Rettelser
  Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.
 • Dataportabilitet
  Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
 • Begrenset behandling
  Du har mulighet til å begrense vår behandling av persondata.
 • Sletting
  Du har mulighet til å be om at dine persondata slettes. Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Klagerett

Dersom du mener at NetEvent ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

 1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder Marianne Bjørgen er på vegne av NetEvent ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 1. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en epost på post@netevent.no, merket: personvern. Eller sende en henvendelse til NetEvent AS, Att: Marianne Bjørgen, Kirkegaten 169, 5525 Haugesund.