958 92 011

Om NetEvent AS

NetEvent AS (tidligere Netovo AS) ble etablert i 1993 og har utviklet og levert dynamiske nettløsninger siden 1996.

NetEvent AS er en av pionerene innenfor effektive internettbaserte forretningsløsninger i Norge.

Vi er født på Internett, og 25 års erfaring gjør at vi kjenner alle de muligheter nettet og datateknologien gir. Vi leverer en rekke forretningsløsninger som har det til felles at de utnytter teknologiens muligheter fullt ut for å oppnå mer effektive forretningsprosesser på en enkel måte.

Vi utvikler smarte produkter som forenkler og effektiviserer våre kunders administrative oppgaver. Selskapet levererer skyløsninger for kurs, konferanser og medlemshåndtering. I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og drift av IT-løsninger.

Våre kunder er i hovedsak kurs- og konferanseleverandører, profesjonelle konferansearrangører (PCO), medlemsorganisasjoner og organisasjoner med egen kurs- og konferansevirksomhet. Med våre løsninger drifter våre kunder noen av de største arrangementene i Norge.