958 92 011

Event123 er en skybasert løsning for etablering og administrasjon av blant annet events, gruppeturer, kurs og arrangementer.

Enkel planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Komplett løsning

Event123 dekker alle behov for kurs- og konferanseadministrasjon fra invitasjon til betaling. Kundedialog skjer via web, app, e-post og sms.

Integrert e-­post server

Enkel kundedialog

Flerspråklig

Prosjektoversikt

Man kan definere flere forskjellige typer arrangementer slik at hvert type arrangement har sin egen oversikt. Ved å benytte avdelinger kan man også filtrere arrangementer pr. avdeling slik at en avdeling kun kan se og arbeide med ”egne” arrangementer. Etablering av nye arrangementer skjer ved bruk av maler, ved kopi av eksisterende arrangement eller ved å etablere et arrangement fra ”scratch” – selv om man benytter en kopi kan alle innstillinger endres.

NetEvent Core CRM

NetEvent Core CRM er det sentrale kontaktregisteret i systemet. Her finnes alle personer og firma med relasjoner til kunden. Man kan importere og eksportere data hit. Hver person og firma har et eget kontaktkort hvor all kontaktinformasjon, dialog og historikk finnes.

Mal-basert

De forskjellige typer arrangementer defineres som maler, slik at disse kan benyttes som basis for nye arrangementer. Også eksisterende arrangementer kan kopieres slik at ”like” arrangementer kan etableres på veldig kort tid.

Generering av deltakerbevis / vouchers

Spørreundersøkelser

Dynamisk påmeldingsskjema

Planlegging av kurs

En egen modul ”Resource123” er utviklet for å håndtere planlegging av kurs.
Alle standardkurs kan velges og plasseres på ønsket sted og dato. Kursene som planlegges blir også tilgjengelige i kursoversikten som gir enkel tilgang til alle kurs og kursinstanser

Økonomimodul

Event123 har meget kraftige funksjoner for økonomihåndtering (fakturering, kortbetaling og integrasjon mot regnskap). Økonomimodulen inneholder komplett reskontro hvor alle genererte fakturi og ordre lagres i systemet. Siden systemet har komplett reskontro vil integrasjon mot regnskap være enkel. Man har ikke behov for å registrere alle kunder / deltakere i regnskapssystemet, kun prosjektregnskap med inngående kostnader i tillegg til samlet omsetning m.h.t. påmeldinger.

Noen av våre kunder som bruker Event123

Event123 har støtte for ”ubegrenset” antall administrative brukere i forskjellige roller. Kostnaden ved bruk av systemet er ikke knyttet opp mot antall administrative brukere, men ved antall påmeldte deltakere pr. kvartal. Man etablerer selv nye brukere ved behov.

Be om demo

Ikke helt sikker på om Event123 er noe for ditt arrangement?

Ta kontakt med oss slik at vi kan få satt opp en demo konto for deg, du vil da enklere se hvilken funksjonalitet våre systemet besitter.