958 92 011

Event123

Event123 er en skybasert løsning for etablering og administrasjon av blant annet events, gruppeturer, kurs og arrangementer som gjør at planlegging og gjennomføring av et arrangement blir enklere og kan utføres raskere og billigere.

Samtidig inneholder Event123 flere og mer avanserte funksjoner enn det som oppnås med ordinær arrangementsadministrasjon.

Event123 i 2019

Antall konferanser

2214

Antall deltakere

95934

Antall transaksjoner

270536569

Forenkling og effektivisering

NetEventAS ble etablert i 1993 og har utviklet og levert dynamiske nettløsninger siden 1996. Vi har hovedkontor i Haugesund. Vi utvikler smarte produkter som forenkler og effektiviserer våre kunders administrative oppgaver. Selskapet levererer SaaS løsninger for kurs, konferanser og medlemshåndtering. I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og drift av IT-løsninger.

Våre kunder er i hovedsak kurs- og konferanseleverandører, profesjonelle konferansearrangører (PCO), medlemsorganisasjoner og organisasjoner med egen kurs- og konferansevirksomhet. Med våre løsninger drifter våre kunder noen av de største arrangementene i Norge.

Medlem123

Medlem123 er en skybasert løsning for medlemsadministrasjon. Element inneholder også funksjoner for publisering til nett slik at medlemsregister, organisasjonsstruktur, ressursgrupper og aktiviteter publiseres dynamisk på nettstedet.

Noen av våre kunder